Uchquduq tuman

20-maktabda

2017-2018-o`quv yilining

 2-yarim yilligi uchun tuzilgan

DARS JADVALI 

 (ko`chirma)                

 

 

 

9-“E”1

Sinfi T/r Dushanba Seshanba Chorshanba Payshanba Juma Shanba
 

1-“A”

1 Ona tili Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
2 O`qish Ingliz tili Ona tili Ona tili Ona tili J|t
3 Texnologiya Tabiat O`qish O`qish O`qish Odobnoma
4 S/s Rasm Ingliz tili KHQ J/t Musiqa
5
 

1-“B”

1 Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika Matematika
2 Ingliz tili Ona tili O`qish Ona tili Ona tili Odobnoma
3 J|t O`qish Ingliz tili O`qish O`qish J/t
4 S/s Texnologiya Tabiat Rasm Musiqa KHQ
 

1-“D”

1 Ona tili Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
2 O`qish Ona tili Ingliz tili Ona tili Ona tili Musiqa
3 Ingliz tili O`qish Odobnoma O`qish O`qish Tabiat
4 S/s J/t Rasm J|t Texnologiya KHQ
5
 

1-“E”

1 Ona tili Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
2 O`qish Ona tili Ingliz tili Ona tili Ona tili Texnologiya
3 Ingliz tili O`qish J/t J/t O`qish Musiqa
4 S/s Tabiat Rasm O`qish Odobnoma KHQ
 

1-“F”

1 Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika
2 Ona tili Ona tili Ona tili O`qish Musiqa Texnologiya
3 O`qish O`qish Ingliz tili Ingliz tili J/t Odobnoma
4 J/t KHQ O`qish Tabiat Rasm S/s
5
 

1-“G”

1 Matematika Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika
2 Ona tili Ona tili Odobnoma Ona tili Tabiat O`qish
3 O`qish O`qish Texnologiya O`qish Musiqa J/t
4 Ingliz tili J/t Ingliz tili Rasm S/s KHQ
2-“A” 1 Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika
2 Ona tili Ingliz tili Rus tili O`qish Tabiat Ingliz tili
3 Musiqa J/t Ona tili J/t Rus tili Ona tili
4 O`qish O`qish Rasm Odobnoma Texnologiya O’qish
5 S/s
2-“B” 1 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Ona tili
2 Ona tili Rus  tili Ona tili Tabiat Rus tili Musiqa
3 O`qish Ingliz tili O`qish Ingliz tili Ona tili O’qish
4 Rasm J/t Odobnoma  J/t O`qish  Texnologiya
5 S/s
2-“D” 1 Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika
2 Ona tili Ona tili O`qish Ingliz tili Rus tili Ona tili
3 O’qish O`qish Rus tili Odobnoma O’qish Tabiat
4 Musiqa Ingliz tili J/t Texnologiya J/t Rasm
5 S/s
2-“E” 1 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Ona tili
2 Ona tili Ingliz  tili Rus tili Ona tili Tabiat O`qish
3 Ingliz tili Ona tili J/t O`qish Rus tili J/t
4 O’qish O’qish Odobnoma Texnologiya Musiqa Rasm
5 S/s
2-“F” 1 Ona tili Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika
2 Ingli tili Ona tili Rus tili Ona tili Rus tili Odobnoma
3 O’qish J/t Ona tili Musiqa J/t Ingliz tili
4 Rasm O`qish O’qish O`qish Texnologiya Tabiat
5 S/s
2-“G” 1 Matematika Rus tili Matematika Matematika Matematika Matematika
2 Ona tili Ingliz tili Odobnoma Ona tili Rus tili Ona tili
3 Tabiat Ona tili Musiqa Ingliz tili O`qish Texnologiya
4 J/t O`qish O’qish O’qish Rasm J/t
5 S/s
2-“H” 1 Ingliz tili Matematika Matematika Ingliz tili Rus tili Matematika
2 Matematika Odobnoma Tabiat Ona tili Matematika O’qish
3 Ona tili Rus tli Rasm J/t Ona tili Ona tili
4 Musiqa O`qish J/t O’qish O`qish Texnologiya
5 S/s
3-“A” 1 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Ingliz tili
2 Ingliz tili Ona tili Ona tili Rus tili Ona tili Ona tili
3 Rasm J/t Tabiat Ona tili Texnologiya O`qish
4 Rus tili O`qish Odobnoma O`qish O’qish J/t
5 S/s O’qish Musiqa
3-“B” 1 Matematika  Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika
2 Rus tili Ona tili Ingliz tili O`qish Ona tili Tabiat
3 Ona tili Ingliz tili Ona tili Rus tili O`qish Texnologiya
4 O`qish Odobnoma Musiqa J/t J/t O’qish
5 S/s O`qish Rasm
3-“D” 1 Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika Matematika
2 Ona tili Rus tili O`qish Ingliz tili Ona tili Ingliz  tili
3 Rus tili Tabiat Texnologiya Musiqa Odobnoma Ona tili
4 O’qish Ona tili J/t O’qish O`qish O`qish
5 S/s J/t Rasm
3-“E” 1 Matematika Rus tili Rus tili Matematika Matematika Matematika
2 Ona tili Matematika Ona tili Ona tili Ona tili Ingliz tili
3 J/t Ingliz tili O`qish O`qish Odobnoma Ona tili
4 O`qish O`qish Musiqa Texnologiya Tabiat Rasm
5 S/soati J/t O`qish
3-“F” 1 Rus tili Matematika Matematika Matematika Matematika Ingliz tili
2 Ona tili Ona tili Ona tili Ona tili Rus tili Odobnoma
3 Matematika O`qish Ingliz tili O`qish Ona tili J/t
4 Texnologiya Tabiat O`qish Musiqa O`qish O’qish
5 S/s Rasm J/t
3-“G” 1 Matematika Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika
2 Odobnoma Ona tili Ona tili Tabiat Rus  tili Ona tili
3 Ona tili O`qish J/t Ingliz tili Rasm O`qish
4 Rus tili Ingliz tili O’qish J/t Texnologiya Musiqa
5 S/soati O’qish O’qish
3-H 1 Matematika Matematika Ingliz tili Matematika Matematika Ingliz tili
2 Ona tili Ona tili Ona tili Rus tili Ona tili Matematika
3 Odobnoma O’qish Musiqa Tabiat J/t Texnologiya
4 J/t Rus tili O’qish Ona tili O’qish O’qish
5 S/s Rasm O’qish
4-“A” 1 Matematika Matematika Matematika Ingliz tili Matematika Ona tili
2 Ona tili Ona tili O`qish Matematika Ona tili J/t
3 O`qish Ingliz tili Tabiat Rus tili O`qish O`qish
4 Odobnoma Rasm Rus tili Ona tili Musiqa Texnologiya
5 S/s J/t O’qish
4-“B” 1 Ingliz tili Ingliz  tili Matematika Matematika Matematika Matematika
2 Matematika Ona tili Ona tili Ona tili Rus tili Ona tili
3 Rus tili O`qish O`qish O`qish Ona tili O`qish
4 Rasm Musiqa J/t Odobnoma O`qish Tabiat
5 S/s Texnologiya J/t
4-“D” 1 Ona tili Matematika Ingliz tili Matematika Matematika Matematika
2 Matematika Ona tili Ona tili Rus tili Ona tili Musiqa
3 Ingliz tili Rus tili Odobnoma Ona tili J/t O`qish
4 J/t O’qish Rasm Tabiat O’qish Texnologiya
5 S/s O`qish O’qish
6
4-“E” 1 Matematika Ona tili Matematika Matematika Matematika Matematika
2 Ingliz tili O`qish Ona tili Rus tili Ona tili Ona tili
3 Odobnoma Rus tili Tabiat Ona tili Texnologiya Musiqa
4 O’qish J/t Ingliz tili O`qish O`qish O’qish
5 S/s O`qish J/t
4-“F” 1 Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika Ona tili
2 Ingliz tili Rus tili Matematika Rus tili Ona tili O`qish
3 Ona tili Ona tili Ingliz tili Tabiat O’qish Texnologiya
4 O`qish Musiqa J/t Odobnoma J/t Rasm
5 S/s O’qish O’qish
4-“G” 1 Matematika Matematika Matematika Ona tili Matematika Matematika
2 Ona tili Ona tili Rus tili Ingliz tili Tabiat Ingliz tili
3 J/t Texnologiya Rasm Rus tili Musiqa Odobnoma
4 O’qish O’qish Ona tili O`qish Ona tili O’qish
5 S/s O`qish J/t
5-“A” 1 S/soati Ona tili Ona tili Matematika Ona tili Matematika
2 Texnologiya Ingliz tili MIG’ Rus tili Biologiya Geografiya
3 Texnologiya Rasm Matematika Tarix Matematika Ona tili
4 Ona tili Matematika Adabiyot Ingliz tili Adabiyot Tarix
5 Adabiyot J/t J/t Ona tili Rus tili Ingliz tili
6 Musiqa
5-“B” 1 S/soati Ona tili Matematika Rus tili Ona tili Ingliz tili
2 Matematika Adabiyot Ingliz tili  Matematika Adabiyot Matematika
3 Ona tili Tarix J/t Ona tili Rus tili J/t
4 Texnologiya MIG` Geografiya Rasm Matematika Ona tili
5 Texnologiya Ingliz tili Ona tili Tarix Biologiya Musiqa
6 Adabiyot
5-“D” 1 S/soati Matematika Biologiya Matematika Ona tili Matematika
2 Ona tili Texnologiya Matematika Geografiya Matematika Ingliz tili
3 Adabiyot Texnologiya Ona tili J/t Adabiyot Musiqa
4 Tarix Ona tili Adabiyot Tarix Rus tili J/t
5 Ingliz tili MIG` Rus tili Ona tili Rasm Ona tili
6 Ingliz tili
5-“E” 1 S/ soati Matematika Ona tili Ona tili Matematika Ona tili
2 Matematika Rus tili Texnologiya Ingliz tili Ona tili Matematika
3  Ona tili Ona tili Texnologiya Geografiya Tarix Ingliz tili
4 MIG’ Ingliz tili Matematika Musiqa Rus tili Tarix
5 Biologiya Adabiyot Adabiyot Rasm Adabiyot J/t
6 J/t
5-“F” 1 S/s Biologiya Matematika Ona tili Rus   tili Ingliz tili
2 Matematika Ona tili Ona tili Adabiyot Ona tili Matematika
3 Ona tili Rus tili MIG’ Tarix Adabiyot Ona tili
4 Rasm Ingliz tili Texnologiya Ingliz tili Matematika Geografiya
5 Adabiyot Matematika Texnologiya J/t J/t Tarix
6 Musiqa
5-G 1 S/s Ona tili Tarix Ingliz tili Ona  tili Matematika
2 Ingliz tili Adabiyot Matematika Ona tili Rus tili Musiqa
3 J/t Matematika Ingliz tili Adabiyot Tarix Geografiya
4 Ona tili Texnologiya Biologiya J/t Ona tili Ona tili
5 Rus tili Texnologiya Ona tili Matematika Matematika MIG’
6 Rasm
7
6-“A” 1 S/soati Ona tili Ingliz tili Ona tili Matematika Rasm
2 Ona tili Tarix Matematika Texnologiya Fizika Matematika
3 Matematika Matematika Biologiya Texnologiya Rus tili Rus tili
4 Ingliz tili Fizika Ona tili Geografiya Geografiya Ingliz tili
5 Biologiya Informatika Adabiyot MIG’ Ona tili Ona tili
6 Tarix Musiqa J/t
7 J/t
6-“B” 1 S/soati Tarix Rus tili Matematika Fizika Ona tili
2 Ona tili Matematika Matematika Rus tili Texnologiya Adabiyot
3 Matematika Ingliz tili Biologiya Ona tili Texnologiya Fizika
4 J/t Ona tili Ingliz tili Biologiya Matematika Rasm
5 Geografiya MIG’ Ona tili Ingliz tili Ona tili Geografiya
6 J/t Musiqa Tarix
7 Informatika
6-“D” 1 S/soati Ona tili Ona tili Fizika Ona tili Ona tili
2 Rus tili Matematika Geografiya Adabiyot MIG’ Biologiya
3 Matematika Musiqa Rus tili Geografiya Matematika Ingliz tili
4 Ona tili Biologiya Matematika Texnologiya Tarix Matematika
5 Ingliz tili Ingliz tili J/t Texnologiya Fizika Adabiyot
6 Tarix Rasm J/t
7 Informatika
6-“E” 1 S/ soati  Ingliz tili Biologiya Matematika Tarix Fizika
2 Ona tili Tarix  Ona tili Ingliz tili Geografiya Ona tili
3 Ingliz tili J/t Fizika  Ona tili Matematika Matematika
4 Rus tili Matematika Matematika Rus tili Texnologiya J/t
5 Adabiyot Rasm Musiqa Adabiyot Texnologiya Biologiya
6 Geografiya MIG’ Ona tili
7 Informatika
6-F 1 S/s Matematika Matematika Rus tili Ona tili Rasm
2 Biologiya Ona tili Ona tili Matematika Matematika Fizika
3 Ona tili MIG` Informatika Biologiya Rus tili Ona tili
4 Geografiya Tarix Fizika Ona tili Geografiya Matematika
5 Musiqa J/t Ingliz tili Ingliz tili Tarix J/t
6 Ingliz tili Adabiyot Texnologiya
7 Texnologiya
7-“A” 1 S/soati Rus tili  Fizika  Ona tili Geografiya Kimyo
2 Ona tili Matematika Ona tili Kimyo Matematika Texnologiya
3 KOS Ona tili Ingliz tili Matematika Tarix Texnologiya
4 Matematika Geografiya Matematika Rus tili MIG` Musiqa
5 Ingliz tili Biologiya Rasm Biologiya Ona tili Ingliz tili
6 Tarix J/t Tarix Fizika J/t
7 Informatika
7-“B” 1 S/s Geografiya Ona tili Rus tili Matematika Ona tili
2 Matematika Ingliz tili Matematika Matematika Ona tili Kimyo
3 Tarix Matematika Rus tili Fizika Kimyo Tarix
4 Fizika Ona tili Ingliz tili KOS J/t Texnologiya
5 Ona tili Biologiya Geografiya MIG` Musiqa Texnologiya
6 J/t Tarix Rasm Ingliz tili Biologiya Informatika
7
7-“D” 1 S/soat KOS MIG` Geografiya Matematika Matematika
2 Ona tili Rus tili Matematika Fizika Biologiya Ingliz tili
3 Rasm Ingliz tili Tarix Kimyo Ona tili Ona tili
4 Tarix Matematika Ona tili Matematika Kimyo Rus tili
5 Fizika J/t Geografiya J/t Tarix Biologiya
6 Informatika Ona tili Ingliz tili Musiqa Texnologiya
7 Texnologiya
 
7-“E” 1 S/soati Biologiya Matematika Matematika Ona tili MIG`
2 Tarix Ona tili Fizika Ona tili Matematika Kimyo
3 Matematika Geografiya Tarix Kimyo Fizika Ona tili
4 Ingliz tili Rasm Ona tili Ingliz tili Musiqa Rus tili
5 Rus tili Matematika Ingliz tili Geografiya Tarix Biologiya
6 Texnologiya J/t J/t KOS
7 Texnologiya Informatika
8-“A” 1 S/soati Rus tili Ona tili Biologiya Tarix Ona tili
2 Fizika Matematika Rus tili Ingliz tili Matematika Matematika
3 Matematika Tarix Kimyo Matematika Kimyo Geografiya
4 Ona tili Ona tili Tarix Fizika J/t Ingliz tili
5 Biologiya Ingliz tili Huquq Informatika MIG` Chizmachilik
6 Texnologiya J/t Geografiya Ona tili Iqtisod
7
8-“B” 1 S/ soati Texnologiya Ona tili Ona tili Kimyo Tarix
2  Tarix Matematika Geografiya Matematika Ona tili MIG`
3 Ona tili J/t Matematika Rus tili Huquq Biologiya
4 Ingliz tili Ona tili Kimyo Fizika Geografiya Ingliz tili
5 Matematika Rus tili Tarix Ingliz tili Matematika Iqtisod
6 Fizika Biologiya Informatika Chizmachilik
7 J/t
8-“D” 1 S/soati Ingliz tili Kimyo Ona tili Kimyo Ingliz tili
2 Tarix Matematika Chizmachilik Ingliz tili Ona tili Informatika
3 Rus tili Huquq Ona tili Matematika Tarix Matematika
4 Matematika J/t Rus tili Iqtisod Biologiya Ona tili
5 Fizika Biologiya Matematika Fizika J/t Geografiya
6 Geografiya Ona tili Texnologiya MIG` Tarix
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/soati Ona tili Matematika MIG` Rus tili Geografiya
8-“E” 1 S/s Biologiya Ingliz tili Texnologiya Matematika Biologiya Matematika Tarix Rus tili Biologiya Ingliz tili Mehnat
2 Matematika Geografiya Matematika Tarix Kimyo  Iqtisod Ona tili Matematika Ona tili Tarix Biologiya Mehnat
3 Tarix Matematika Chizmachilik Fizika Geografiya Informatika j/ tarbiya Kimyo Musiqa Kimyo Ona tili J/ tarbiya
4 Fizika Ingliz tili Ona tili Ona tili Ona tili J/t Tarix Fizika Rasm Fizika Matematika Ona tili
5 MIG` Rus tili Kimyo Huquq Rus tili Matematika Ingliz tili Geografiya Ingliz tili EHM Matematika
6 Ona tili Ona tili Tarix Ingliz tili S/soati Matematika Ona tili Ona tili Ona tili Rasm
7 J/t Ingliz tili Ona tili Tarix Geografiya MIG` Tarix
9-“A” 1 S/s Fizika Matematika Tarix Ona tili Matematika Matematika Rus tili Rus tili J/ tarbiya Kimyo Ona tili
2 Rus tili Prez/asari Kimyo Iqtisod Tarix Biologiya Fizika Geografiya Fizika Biologiya Matematika Mehnat
3 Kimyo Rus tili Ona tili Ona tili Fizika Ingliz tili Kimyo J/ tarbiya Ingliz tili Matematika Ingliz tili Mehnat
4 Matematika Tarix EHM Matematika Matematika Ona tili Biologiya Matematika Tarix EHM Musiqa
5 Geografiya Ona tili J/t Chizmachilik Biologiya Tarix
6 Ingliz tili MIG` Huquq Ingliz tili Informatika Geografiya S/soati EHM Kimyo Biologiya Matemtika Matematika
7 Texnologiya J/t Tarix Rus tili Geografiya Matematika Fizika Ona tili
9-“B” 1 S/s Ona tili Rus tili MIG` Biologiya Fizika Ona tili Ingliz tili Fizika MIG` Ingliz tili Rus tili
2 Matematika Fizika Kimyo Rus tili Tarix Tarix Matematika Matematika Ona tili Ingliz tili Geografiya Kimyo
3 Ingliz tili Matematika Ona tili Matematika Matematika Huquq Mehnat Ona tili j/ tarbiya Huquq j/ tarbiya Tarix
4 Kimyo Biologiya Geografiya Ona tili Ona tili Matematika Chizmachilik Iqtisod Tarix Ona tili Biologiya
5 Chizmachilik Tarix Ingliz tili Tarix EHM Ingliz tili S/ soati Ona tili Matematika Ona tili Geografiya Biologiya
6 Iqtisod Informatika J/t Geografiya J/t Ona tili Rus tili EHM Kimyo Tarix Matematika Rus tili
7 Prezident asarlari Texnologiya Kimyo Matematika Geografiya Matematika Tarix Fizika
9-“D” 1 S/s Matematika Kimyo Kimyo Matematika Oan tili Matematika j/tarbiya Fizika Iqtisod J/ tarbiya Ona tili
2 MIG` Iqtisod Biologiya Ona tili Geografiya Ingliz tili Ona tili Ingliz tili Ona tili Ingliz tili MIG` Ingliz tili
3 Biologiya  Fizika  Ona tili Tarix Rus tili Matematika Mehnat Tarix Biologiya Huquq Chizmachilik
4 Ona tili Rus tili Chizmachilik Matematika EHM Tarix S/soati Biologiya MIG` Iqtisod Tarix Ona tili
5 Matematika Tarix Informatika Ingliz tili Fizika Huquq Ona tili Geografiya Matematika Ingliz tili J/ tarbiya Matematika
6 Ingliz tili Ona tili Geografiya` Texnologiya Tarix J/t Rus tili Ona tili Tarix Matematika Ona tili Kimyo
7 Prezident asarlari J/t Tarix Fizika Ingliz tili Ona tili Matematika Rus tili
9-“E” 1 S/s Rus tili Matematika Ona tili Prezident asarlari Matematika Matematika j/tarbiya Fizika Iqtisod J/ tarbiya Ona tili
2 Kimyo Ona tili Rus tili Matematika Kimyo Tarix Ona tili Ingliz tili Ona tili Ingliz tili MIG` Ingliz tili
3 Geografiya Biologiya MIG` Chizmachilik EHM Ona tili Mehnat Tarix Biologiya Huquq Chizmachilik
4 Matematika Matematika Tarix Ingliz  tili  Fizika Iqtisod S/soati Biologiya MIG` Iqtisod Tarix Ona tili
5 Tarix Fizika Ona tili Geografiya Biologiya J/t Ona tili Geografiya Matematika Ingliz tili J/ tarbiya Matematika
6 Huquq Ingliz tili Informatika J/t Ona tili Ingliz tili Rus tili Ona tili Tarix Matematika Ona tili Kimyo
7 Texnologiya Tarix Tarix Fizika Ingliz tili Ona tili Matematika Rus tili
S/s Matematika Ingliz tili EHM  Geografiya
2 Biologiya Kimyo Fizika Kimyo CHYOT
3 Fizika Rus tili Ona tili Rus tili CHYOT
4 Matematika Tarix Matematika J/t Matematika Matematika j/tarbiya Fizika Iqtisod J/ tarbiya Ona tili
5 Informatika Prezdent asarlari Biologiya Adabiyot Tarix Ona tili Ingliz tili Ona tili Ingliz tili MIG` Ingliz tili
6 J/t Ingliz tili Tarix Huquq Ingliz tili Mehnat Tarix Biologiya Huquq Chizmachilik
7   MIG` S/soati Biologiya MIG` Iqtisod Tarix Ona tili
    Ona tili Geografiya Matematika Ingliz tili J/ tarbiya Matematika
    Rus tili Ona tili Tarix Matematika Ona tili Kimyo
    Tarix Fizika Ingliz tili Ona tili Matematika Rus tili
                                                 

 

10-sinf

 

 

 

O`quv ishlari bo`yicha direktor o`rinbosarlari:                                    K. Homidova

  1.   Axmedova
  2. Adizova

      Amaliyotchi psixolog:                                                        G. Saidova

        Maktab hamshirasi:                                                          M. Qobilova